- D´acord amb les Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres públics i centres docents privats concertats, s’informa a tota la comunitat educativa que el sorteig públic per elegir els membres de la Junta Electoral encarregada d’organitzar el procediment d’elecció dels representants del Consell Escolar serà el dimarts dia  5 d’octubre a les 10:45 hores a la secretaria del centre.

- Calendari de les eleccions al Consell escolar 2021-22.

- Composició de les meses electorals (pares i mares dels alumnes).

- Llista provisional de candidats.

- Llista definitiva de candidats.

- Resultats eleccions consell escolar.